Úvod

Vybraný sortiment našich služieb:
  • Inžinierska geológia - inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy, posudky porúch stavieb, ...
  • Geológia - geologické prieskumy, sanácie svahov, analýza geologických faktorov, ...
  • Projektovanie - skladové areály, priemyselné haly, zakladanie stavieb, oporné múry, ...
  • Statika - posudky pri poruchách stavieb, statické návrhy a optimalizácia základov, ...
  • Geotechnika - sanácie porúch na líniových stavbách, zosuvy, erózie, vyplavenia, ...
  • Skúšobníctvo - terénne skúšky zemín, podložia, laboratórne skúšky zemín,
  • Životné prostredie - EIA- posúdenie vplyvu na životné prostredie, posudky na skládky odpadov, ..
  • ... a ďalšie.

Informujte sa a kontaktujte nás.

Kontakt