Posledné referencie

Inžinierska geológia:
  • 2011 – Zosuv Jablonov – geologický prieskum a projekt sanácie
Projektovanie, statika:
  • 2011 – Obilné silá Chvalovice – projekt zakladania
Skúšobníctvo:
  • 2011 Skládka TKO Mochovce – Kontrola tesnosti podložia a zhutnenia
Životné prostredie:
  • 2004 – Geofaktory ohrozujúce tranzitný plynovod (500 km)– riziková analýza na zosuvy, erózia, podmáčanie

Kontakt