Projektovanie, statika, geotechnika

Projekčná činnosť najmä v oblasti statika a zakladanie pre typy stavieb:
 • Skladové areály
 • Priemyselné haly
 • Silá a technologické objekty
 • Komunikácie
 • Sanácie porúch na líniových stavbách (železnice, komunikácie, plynovody, vodné toky) - zosuvy, erózie, vyplavenia
 • Špeciálne základy
 • Betónové konštrukcie inžinierskych, pozemných a vodohospodárskych stavieb
 • Statika podzemných vedení
 • Statické posudky pri rekonštrukciách, sanáciách a modernizáciách
 • Statické návrhy a optimalizácia základových konštrukcií
 • Posudky pri poruchách stavieb a návrhy sanácie
 • Oporné konštrukcie
Softvérové vybavenie:
 • AutoCAD
 • SCIA engineer
 • GEO 4
Meracia technika:
 • Geodetická a stavebná meracia technika

Kontakt