Radíme Vám

Kedy žiadať aký prieskum?
 • Ak sa rozhodujete kupovať pozemok dajte si vypracovať jednoduchý posudok bez technických prác iba na základe obhliadky a archívnych údajov. Cena je nízka a pravdepodobne Vás upozorní na skryté prekvapenia pod povrchom.
 • Ak už rozmýšľate o stavbe orientačný prieskum Vám poskytne informatívne údaje o zakladaní, alebo nutných opatreniach, obmedzeniach, ktoré môže podstatne ovplyvniť cenu stavby.
 • Podrobný prieskum Vám dá presné informácie pre založenie stavby z čoho sa určí presná cena základov.
Kto určí rozsah prieskumu?
 • Stavbu Vám projektuje projektant a konštrukcie navrhuje statik. Výsledky prieskumu sú pre neho podkladom aby navrhol (technicky a cenove) optimálnu konštrukciu. Preto je vhodné, aby bol rozsah prieskumu konzultovaný s ním.
Čo má geologický prieskum pre stavbu obsahovať?
Kvalitný geologický prieskum poskytne odpovede na tieto otázky:
 • Geologická stavba
 • Podzemná voda
 • Stabilita územia
 • Premŕzanie
 • Seizmicita
 • Radón
 • Ťažiteľnosť zemín
 • Erózia
 • Podmáčanie
 • Presadavosť zemín
 • Presne stanovené vlastnosti zemín
 • Upozornenie na riziká
Prečo u nás?
 • Skúsenosti získané dlhoročnou praxou, realizovanými a dozorovanými projektmi, vykonávaním poľných a laboratórnych skúšok nám umožňujú navrhovať konštrukčne a cenovo unikátne riešenia.
 • Dôkazom sú stáli a spokojní klienti s opätovnými požiadavkami na návrh riešenia, alebo optimalizáciu existujúceho návrhu, respektíve navrhnutia ekonomickejšieho riešenia.
 • Našou doménou je predovšetkým zakladanie stavieb, návrhy zemných konštrukcií, zlepšovanie základových pôd, geotechnické úpravy tokov a sanácie zosuvov v rozsahu návrh a projekt.

Kontakt